Jerker Andersson

PHONE DIARY 11/1-4/2

Förutsättningarna för fotografi har förändrats. Vi lever numera med ett enormt flöde av bilder som vi ofta betraktar på skärm och smartphonen är idag världens vanligaste kameratyp. Det skapar fantastiska kulturella, sociala och demokratiska möjligheter. 

Phone Diary är observationer av tillvaron, fotograferat med en smartphone. Förutom utställningen finns tre böcker: Phone Diary XIII, XIV och XV.

Jerker Andersson, januari 2021.

Läs mer:
Jerker Andersson – Böcker
Jerker Andersson – Utställningar