Götene Konstförening

Årsmöte med dragning i medlemslotteriet sker måndagen den 7 juni. Mer info längre ner!

Inger
Lampegård Hellertz

– Keramik 12/4 – 12/5

Konstnär: Inger Lampegård Hellertz

Inger Lampegård Hellertz är utbildad på HDK i Göteborg.  Hon har varit medlem i Lerverk och har haft utställningar runt om i landet. Under 25 års tid var hon uppskattad lärare på Formakademin i Lidköping vid sidan av sin keramiska verksamhet. Nedan kan du se ett bildspel där hon visar ett urval av sin keramik som nu finns att se i Stampens kvarn nära Gössäter.

Här följer ett bildspel med ett urval av Inger Lampegård Hellertzs keramik

Utställningen kommer att visas på Stampens kvarn nära Gössäter och öppnar måndag 12 april kl. 16:00.

Vi har Coronasäkrat våra utställningar genom att alla besök är förbokade. Ett sällskap åt gången ser utställningen, vi andra väntar utanför.

Förbokning krävs för att besöka utställningen på onsdagar eller söndagar. Tel 0708-12 08 06

För övrigt gäller FHM:s föreskrifter

29/4 2021

Årsmöte med dragning i medlemslotteriet

Måndagen den 7 juni kl. 18.00
Plats: Kollängens tingshus, utomhus

Vinsterna finns utställda i Tingshuset och kan ses från och med kl. 17.00. Coronasäker visning, endast fem personer samtidigt i lokalen.

22/3 2021

Många såg Hjördis Clemens utställning!

Många valde att boka sitt besök för att se utställningen på plats, hela 92 st kom och såg Hjördis fina verk! Även på hemsidan hade vi gott om tittare, 156 unika besökare och 211 visningar hade bildspelet. Bra uppslutning tycker vi på Götene Konstförening!

Närvarolotteriet

Syliva Greblin, Lidköping vann Rakubränd skål

Medlemslotteriet

Agneta Abrahamsson, Vigrum vann bild Vallmo nr. 12 av Chia N-Löfqvist